Restorative Special Sept 17
13:30 - 16:30  Holistic House, Sundbyberg 
600SEK
Read more and book your spot HERE!

 

Intensive Yoga Education

100 hours Yoga Foundations 

  (module 2 is in the process)

Next start to be announced soon, apply HERE!

Mantra Workshop
Holistic House, Sundbyberg
Date will be announced soon


Restorative Yoga - Utbildningsretreat 50h (YA)

Denna utbildning är för dig som yogalärare och vill komplettera med en fördjupning i Restorative Yoga för din egen skull eller guida andra.

Utbildningen innehåller mycket praktik för att du själv ska få uppleva effekterna av Restorative Yoga och hur det påverkar dig då det är viktigt om du sedan vill guida andra. Det blir som ett utbildningsretreat där vi kombinerar praktik med teori.

28-30/10 & 18-20/11-2022

Läs mer om innehåll och bokning på www.holistichouse.se

Utbildningen är registrerad via Yoga alliance så du får tillgodoräkna dig dessa timmar som Continuing Education.